HYVÄ HENGITYS

-verkkokurssi


Tasapainota ja vahvista mielesi ja kehosiHaluaisitko voida hengityksesi avulla vaikuttaa vireystilaasi ja tukea palautumistasi?


Haluaisitko oppia hengityksesi avulla hellittämään kehon ja mielen jännityksistä, ja käsittelemään stressiä, kipua, ahdistusta tai muita haastavia tunteita ja tuntemuksia levollisesti? 


Ja syventää hengityksen avulla yhteyttä omaan kehoon ja mieleen?


Hyvä hengitys -verkkokurssi kokoaa yhteen kaiken olennaisen hengityksestä, jotta opit hyödyntämään hengitystäsi kehotietoisuuden, itsesäätelyn, vireystilan, palautumisen ja tunnetasapainon tukena.


Hengitys muuntuu joka hetki sen mukaan mitä kohtaamme ja koemme. Erilaiset tilanteet, kuten stressi ja huolet, kipu, uskomukset ja tunteet, saavat hengityksen helposti epätasapainoon. Epätasapainoisen hengityksen oireita voivat olla mm. lihasjännitykset, päänsäryt, selkäkivut, jännitykset rintakehässä, hapenloppumisen tunne, puutuminen tai pistely, ahdistus tai paniikin tunne, muutokset ryhdissä, unihäiriöt ja väsymys.

Emme voi rentoutua ja rauhoittua käskystä, mutta hengitykseen vaikuttamalla voimme lievittää erilaisia oireita, tuntemuksia ja tunnetiloja.

Hyvä hengitys -verkkokurssi on luotu sinun hyvinvointisi tueksi. Haluat pystyä rauhoittumaan ja rentoutumaan, tai tarpeen vaatiessa tukemaan keskittymiskykyä ja lisäämään energiasyyttä. Haluat vahvistaa kehotietoisuuttasi, tunnistaa erilaisten tunteiden ja tuntemusten vaikutuksia kehossasi ja kohtaamaan niitä levollisemmin. Kurssin harjoitusten avulla opit tuomaan tasapainoisen ja vapaan hengityksen hyödyt osaksi arkeasi. Käytetyt menetelmät ovat kehollisia ja hengitykseen keskittyviä.


Kun lähdet mukaan, saat ennakkotehtävän heti käyttöösi. Kaikki materiaalit saat käyttöösi 24 tunnin kuluessa tilauksestasi.

Verkkokurssi nyt julkaisutarjouksessa 49e (ovh. 69e)

Tarjous voimassa 31.12.2020 asti.

Halusin luoda tämän verkkokurssin, koska olen huomannut kuinka arkeen kaivattaisiin helppoja keinoja silloin, kun on vaikeaa rauhoittua ja rentoutua, tai kun koetaan stressiä, kipua, ahdistusta, paniikkihäiriötä tai voimakkaita, vaikeita tunteita. Olen huomannut kuinka monet kokevat vireystilan voimakkaita vaihteluita päivän aikana, palautumisen olevan riittämätöntä ja unenlaadun heikkoa.


Tiedän mistä puhun, koska olen stressin ja ylivireyden vuoksi itse nukkunut öitä levottomasti ja herännyt tunteja ennen kellon soittoa. Kokenut miten jännittäessä tai voimakkaiden tunteiden vaikutuksesta hengitys huomaamattaan muuttua pinnalliseksi. Tuntenut, kuinka stressi saa pallean jännittymään ja hengästyn helpommin. Ja toisaalta kokenut, miten hengitystä ymmärtämällä ja tietoisesti rauhoittamalla voi rauhoittaa levotonta mieltä, vähentää kipua, tukea keskittymiskykyä, ja kokea syvää läsnäoloa ja yhteyttä itseen, ja sitä kautta myös muihin.

Kenelle?

Jos tunnet itsesi seuraavista asioista, tämä kurssi sopii sinulle:

 1. Rauhoittuminen tuntuu vaikealta; en osaa vain olla. Keho ja mieli käyvät kierroksilla.
 2. Nukun katkonaista unta, koen vaikeutta nukahtaa tai herään ennen kellonsoittoa.
 3. Haluaisin kohdata stressin ja vaikeat tunteet levollisemmin.
 4. Haluaisin saada keinoja hallita ahdistusta tai paniikin tunnetta.
 5. Haluaisin vahvistaa kehotietoisuuttani ja oppia huomaamaan kehossani erilaisten tunteiden ja tuntemusten vaikutuksia. 
 6. Haluaisin vahvistaa kykyäni reagoida ja toimia arjen ennakoimattomissa, yllättävissä muutostilanteissa.
 7. Haluaisin vaikuttaa palautumiseeni paremmin: olen miltei unohtanut miltä tuntuu olla hyvin palautunut.
 8. Välillä olo tuntuu alivireältä, ja on vaikea tarttua toimeen ja saada aikaiseksi.
 9. Töiden jälkeen haluaisin olla läsnä perheelleni ja/tai jaksaa harrastaa, mutta voimat eivät tunnu riittävän mihinkään ylimääräiseen.
 10. Tuntuu, että pallea kiristää, hengitys on pinnallista ja/tai ajoittain hengästyn herkästi.
 11. Haluaisin tukea keskittymiskykyäni ja toimia tehokkaammin; usein tuntuu vaikealta keskittyä yhteen asiaan kerrallaan.
 12. Haluaisin ymmärtää enemmän palautumisestani ja hengityksen yhteydestä hermoston toimintaan ja terveyteen.


Mitä sinä saat Hyvä hengitys-verkkokurssilla?

Hyvä hengitys -verkkokurssi koostaa yhteen kaiken olennaisen hengitys-osaamisestani, pohjautuen länsimaiseen lääketieteeseen, psykofyysiseen hengitysterapiaan, fysiologiseen rentoutusmisreaktioon ja kehon omaan rauhoittumisjärjestelmään. Käytetyt menetelmät ovat kehollisia ja hengitykseen keskittyviä.

Kurssilla opit:

 • vahvistamaan kehotietoisuuttasi ja tunnistamaan kuormittumista,
 • rauhoittumaan ja rentoutumaan,
 • tunnistamaan ja säätelemään tunnetilojasi,
 • palautumaan paremmin ja tasaamaan vuorokauden aikaista jaksamistasi,
 • tunnistamaan vireystilaasi ja vaikuttamaan siihen; tarvittaessa laskemaan/nostamaan vireystasoasi, 
 • tiedostamaan hengitystäsi ja sen muuttumista eri tilanteissa,
 • tukemaan työtehoasi, muistiasi ja keskittymiskykyäsi,
 • parantamaan unenlaatuasi,
 • kohtaamaan stressiä ja haastavia tilanteita levollisemmin,
 • vapauttamaan palleaa ja koko hengitystä; hyödyntämään kehon koko hengityskapasiteettia.

Tavoitteena on saada hengityksesi soljumaan virtaavana ja vapaana tuoden arkeesi lisää levollisuutta, hyvää mieltä, terveyttä ja jaksamista.

Verkkokurssi koostuu videoluennoista, äänitallenteista, kirjallisista teksteistä ja tehtävistä: tehtävien avulla voit viedä oivalluksesi omaan arkeesi. Äänitallenteet voit myös ladata itsellesi.

Lisäksi sinun on mahdollista liittyä suljettuun Tasapainon taika-Facebook-ryhmään, jossa viikottain oivalluksia, tehtäviä ja harjoituksia kohti tasapainoisempaa, läsnäolevampaa ja lempeämpää elämää.

Mitä kurssi sisältää?

Kurssin teemat:

OSA 1: Tunne kehosi

Kehotietoisuus on edellytys itsesäätelykyvyllemme: kehotietoisuuden vahvistaminen ja hengitykseen tutustuminen harjoitusten avulla. Hengitys kehossa, hengittävä liike. Tasapainoinen ja epätasapainoinen hengitys.

OSA 2: Rauhoittumisen taito

Rauhoittuminen ja rentoutuminen; hidastamisen taito. Autonomisen hermoston toiminta ja palautuminen: luo tilaa palautumiselle arjessasi.

OSA 3: Vireystila

Opi tunnistamaan vireystilaasi ja säätelemään sitä. Stressin sietoikkunan leventäminen.

OSA 4: Hengitys itsesäätelyn tukena

Opi hengityksen avulla tiedostamaan ja säätelemään erilaisten tuntemusten (stressi, ahdistus, jännitys, kipu) ja tunteiden voimakkuutta.

OSA 5: Hyvä hengitys arjessa

Tasapainoinen hengitys työssä ja vapaa-aikana. Hyvän hengityksen työkalupakin kokoaminen.


  Kurssiin sisältyy:

  • Videoluentoja ja äänitallenteita, kirjallisia tekstejä valmentavine tehtävineen
  • Ohjaajan sähköpostituki kurssin aikana
  • EXTRA: Hengitystä vapauttava yin-joogaharjoitus (30min videotallenne) ja pallean vapauttaminen
  • Lisäksi voit halutessasi tulla mukaan suljettuun Facebook-ryhmään 'Tasapainon taika', jossa viikottain harjoituksia, tehtäviä ja oivalluksia kohti tasapainoisempaa, läsnäolevampaa ja hitaampaa elämää.

  Kun lähdet mukaan, saat ennakkomateriaalin heti käyttöösi, kaikki kurssimateriaalit saat käyttöösi 24 tunnin kuluessa tilauksestasi.

  Koska hengityksen tasapainottaminen on oma, yksilöllinen matkasi, emme etene kurssilla suunnitellun aikataulun mukaisesti, vaan saat edetä omaan tahtiisi asioita sisäistäen. Tiedostaen ja kokien.

  Materiaalit ovat käytössäsi 12kk ajan ajan kurssin alkamisesta. 

  Ohjaaja

  Olen Mirkka Tikkanen, työfysioterapeutti, hengityskouluohjaaja (psykofyysinen hengitysterapia), meditaatio- ja rentoutusohjaaja, yin joogaohjaaja ja Puron Virran yrittäjä. Olen toiminut hyvinvointialalla yli 15 vuoden ajan toimien fysioterapeuttina, ohjaten erilaisia hengitys-, rentoutus-, jooga- ja liikuntaryhmiä ja työpajoja, sekä luennoimalla.

  Viime vuosina ymmärrys ihmisen kokonaisvaltaisuudesta on lisääntynyt ja tietoisuus kehon ja mielen yhteydestä vahvistunut. Oman kehotietoisuuden vahvituminen tuo tasapainoa levon ja liikkeen välille, ymmärrystä siitä milloin on kehomieli sallii edetä, ja myös huomata merkit kun sen on aika pysähtyä ja levätä. Tietoisuus on tuonut keinoja tunnistaa stressiä, säädellä vireystilaa ja tasapainottaa autonomista hermostoa. Konkreettisesti olen hengityksestä saanut apua nukahtamiseen, migreenin hoitoon ja stressin lievittymiseen. Hengitys on vahvistanut yhteyttä itseen ja sitä kautta tukenut vuorovaikutusta muihin. 

  Tietoinen ja vapaa hengitys tuo uskallusta tuntea ja tekee lisää tilaa hengittää vapaasti. Tietoinen hengitys on tullut osaksi arkeani, terveyttäni ja jaksamistani.

  Kehitän itseäni jatkuvasti lisää kouluttautumalla ja perehtymällä, kokeilemalla ja ymmärtämällä. Hengityspedagogiisassani lähtökohta on, että meille jokaiselle on olemassa oma luonnollinen ja yksilöllinen hengitys. Minä voin auttaa löytämään sinulle sopivimmat tavat hyödyntää hengitystäsi kehon ja mielen tasapainottamiseksi.

  Tästä ajatuksesta syntyi Hyvä hengitys-verkkokurssi.

  Palautteita

  Palautteita Mirkan asiakkailta

  "Suosittelen kurssia eteenpäin: näkisin, että moni muukin tietotyöläinen hyötyisi hengityksen rauhoittamisesta. Itselläni kurssilla auttoi myös perustelut ja teoriatieto mm. fysiologisesta rentoutumisreaktiosta, jolloin esim. 'hengitä rauhassa' ei ollut enää niin epämääräinen neuvo."

  - Aiemman verkkokurssin osallistuja -

  "Sopivasti teoriaa ja harjoituksia, harjoitukset sopivia arkeen."

  - Hyvä hengitys -työpajan osallistuja -

  "Hyvää asiaa, jokapäiväiseen arkeen. Tulisin toistekin ja suosittelisin."

   - Hyvä hengitys -työpajan osallistuja -

  HYVÄ HENGITYS -verkkokurssi tiivistetysti


  • Opit hengityksesi avulla lisäämään tietoisuutta hengityksen vaikutuksista kehoon ja mieleen, ja tuomaan tasapainoisen ja vapaan hengityksen hyödyt osaksi arkeasi.
  • Käytettävissäsi kurssin ajan ohjaajan sähköpostituki.
  • Halutessasi voit tulla mukaan suljettuun Tasapainon taika-Facebook ryhmään, jossa viikottain oivalluksia, tehtäviä ja lyhyitä harjoituksia kohti tasapainoisempaa, hitaampaa ja läsnäolevampaa elämää.
  • Materiaalit ovat käytettävissäsi 12 kk ajan aloituspäivästä.
  • Ennakkotehtävillä voit aloittaa matkan hengityksesi äärelle vaikka heti, kaikki kurssimateriaalit saat käyttöösi 24 tunnin kuluttua tilauksestasi.

  Aloitustarjous kurssille 49e, tarjous voimassa 31.12.2020 asti.

  Tämän jälkeen verkkokurssin hinta on 69e.

  Liity nyt mukaan Hyvä hengitys-verkkokurssille ja tuo kehon ja mielen tasapaino osaksi arkeasi hengityksesi avulla.

  Nähdään kurssilla!

  Mirkka Tikkanen

  työfysioterapeutti, hengityskouluohjaaja, meditaatio- ja rentoutusohjaaja, joogaohjaaja

  Mietitkö vielä jotain?

  Vastaan mielelläni kysymyksiin. Laita viestiä tämän lomakkeen kautta tai lähetä sähköpostia mirkka@puronvirta.fi

  Tmi Puron Virta

  Mirkka Tikkanen

  p. 040 700 7402

  mirkka@puronvirta.fi

  Y-tunnus: 2910661-8